Østfyns Kunstforening
 

Jubilæum og S.O.F.A. festival


I begyndelsen af  90´erne var Korsbrødregården i Nyborg fortsat rammen om skiftende udstillinger. Og Østfyns Kunstforening kunne melde om medlemsfremgang med et medlemstal på 345 i begyndelsen af 1991. Alligevel er der bekymring at spore hos formand Grethe Beck Madsen, der til aviserne udtaler at "den økonomiske afmatning har afstedkommet dalende besøgstal" , og at kunstforeningens udstillinger i stigende grad bliver "overhalet indenom" af en "massiv række af amatørmalere."

I 1991 kunne Østfyns Kunstforening fejre 25 års jubilæum . Det blev markeret med reception i Korsbrødregårdens lokaler, hvor mange gæster var mødt frem for at gratulere. Også de kommunale politikere og repræsentanter for byens virksomheder og forretningsliv var til stede med flotte gaver. Kommunekemi afleverede en lykønskning med bestilling på billedkunst for 25.000, til ophængning på deres egne kontorer!  - og bad i den anledning bestyrelsen om at foretage indkøbene!

1991 var også året hvor den store, såkaldte S.O.F.A. festival løb af stablen i Nyborg. En kunstfestival, hvor kunstnere fra hele verden viste maleri, skulptur, installation og performance på forskellige lokaliteter overalt i byen - udendørs og indendørs. 
S.O.F.A. festivalen bragte kunst til byens borgere, der var både grænseoverskridende og provokerende. På  Korsbrødregården var man mere nede på jorden, med en udstilling af 9 naivistiske malere med navne som Tom M. Jensen, W. Schaldemose og Frede Malmros.

Modeskaberen Jean Voigt, tegneren Franz Füchsel og den hollandske  kunstner Baukje Ziljstra var nogle af de mange øvrige kunstnere der udstillede i Østfyns Kunstforening i begyndelsen af 90´erne. 

Østfyns Kunstforenings bestyrelse i jubilæumsåret 1991: