Østfyns Kunstforening
 

Aktiviteter

 
 
Østfyns Kunstforening arrangerer først og fremmest 
kunstudstillinger der som regel afholdes i  lokalerne i 
 
 
 
 
 
Anders Draghes Gård er beliggende i Kongegade i Nyborg centrum.
Tæt på begivenhederne - som her hvor der en lørdag formiddag bydes på
musikalsk underholdning lige udenfor dørene!
Men udover udstillingerne  byder vi også på en stribe andre aktiviteter. 
 
I samarbejde med andre organisationer, eller som et led i en større begivenheder som f.eks den årlige  Nyborg Kulturnat.
 
 
ØSTFYNS KUNSTFORENING byder hermed nye og gamle medlemmer velkommen til et spændende og varieret årsprogram 2020, som vi håber må blive til både glæde og eftertanke.

Vi har på omstående side udarbejdet en oversigt over det kommende års udstillinger i Anders Draghes Gård og i et format, der giver et samlet overblik over tidspunkter og udstillere.

UDSTILLINGER:

Året 2020 byder som vanligt på 6 udstillinger, fordelt med 3 i foråret og 3 i efteråret.

Hertil kommer yderligere arrangementer "Nyborg Kulturnat" fredag den 15. maj 2020
med billedkunstner Jacob Herskind.

ANDRE ARRANGEMENTER
Generalforsamling afholdes hvert år i januar måned.

Vi har i årets løb indkøbt værker til vor årlige lodtrækning fra vore udstillende kunstnere. Disse værker kan beses fra kl. 13.00 og på foreningens hjemmeside.

Medlemmer, som ikke er til stede ved lodtrækningen og heller ikke har givet fuldmagt, får overført loddet til næste års lodtrækning således, at det samlede antal personlige lodder forøges med dette lod.

Kunstudflugt er en aktivitet, som vi ved, vore medlemmer er glade for – vi arrangerer i løbet af året en heldagstur og måske et par mindre ture i private biler til interessante kunstoplevelser.

Foredrag er en aktivitet, som vi meget gerne vil have på programmet og gerne i samarbejde med andre kulturelle foreninger.
Rundvisning på Nyborg Gymnasium d. 22. januar 2020 i samarbejde med Højskoleforeningen.