Østfyns Kunstforening
 

Bliv medlem

 
Bliv medlem af Østfyns Kunstforening.
 
  • Som medlem af Østfyns Kunstforening modtager du personlig indbydelse og information om alle foreningens aktiviteter.
  • Deltager du i bortlodning af årets indkøbte kunstværker. Se yderligere via menuen til venstre.
  • Får du 10% rabat ved køb af værker under foreningens udstillinger.
  • Får du gratis adgang til foreningens foredragsvirksomhed.
  • Får du rabat og adgang til at deltage i foreningens kunstudflugter.
  • Får du mulighed for at øve indflydelse på foreningens aktiviteter og at fremsætte ideer og forslag til udstillinger og aktiviteter.

www.oestfynskunstforening.dk
Indmeldelse kan ske via menuen til venstre, eller ved direkte henvendelse til:
 
Henvendelse om medlemskab af ØSTFYNS KUNSTFORENING:

Bente Tipsmark, Møllevænget 5, 5800 Nyborg

Tlf. 65 31 47 40, mail: tipper@post1.dknet.dk
 
Årskontingent:
 
Enkeltmedlem                                    Kr. 350,-
Juniormedlem                                    Kr. 150,- 
(Juniormedlemmer er personer under 18 år)
Firmaer og institutioner                     Kr.  725,-