Østfyns Kunstforening
 

Generalforsamling 2018

 
Generalforsamling 2018.
 
 
 
GENERALFORSAMLING i
ØSTFYNS KUNSTFORENING
Søndag den 21. januar 2018 kl. 14.00
på Hotel Nyborg Strand

DAGSORDEN
i henhold til vedtægterne:

1. Valg af dirigent
2. Beretning om foreningens virke i 2017 v/formanden Bente Tipsmark
3. Beretning om regnskab for 2017 og budget for 2018 v/kassereren Bodil
Christensen
4. Valg af bestyrelse, suppleanter og revisorer:
Nuværende bestyrelse:
Formand: Bente Tipsmark ( på valg- modtager genvalg )
Næstformand: Jette Aagesen ( på valg- modtager genvalg )
Kasserer og sekretær: Bodil Christensen (ikke på valg )
Øvrig bestyrelse:
Bente Caspersen (ikke på valg) 
Bolette Grode (ikke på valg )
Dagny Løvkvist ( på valg- modtager ikke genvalg )
Leila Sørensen ( på valg- modtager genvalg )
Suppleanter:Nyvælges hvert år: 
Søren Hansen ( på valg - modtager genvalg )
Erik Thorup ( på valg - modtager genvalg )

Revisorer: Ib Kruse (på valg - modtager genvalg )
                 Mary Lorenzen (på valg- modtager genvalg )
Revisor suppleant: Gerd Nellemann (på valg - modtager genvalg )
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Indkomne forslag
7. Eventuelt.
8. Bortlodning af indkøbte kunstværker.

Gevinsterne bortloddes ved udtrækning blandt de tilstedeværende medlemmer eller medlemmer, der har afgivet fuldmagt i.h.t. vedtægternes § 11. Hvis et medlem bliver udtrukket men ikke er til stede overføres loddet til næste års udtrækning.
Som noget nyt i år vil der være 2 kunstgenstande at vælge imellem for den sidst udtrukne.
Den genstand, der ikke bliver valgt, overgår til udlodning året efter.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest
4 dage før afholdelse af generalforsamlingen.

Kun foreningens medlemmer har stemmeret ved generalforsamlingen.
Såfremt du måtte være forhindret i at deltage i generalforsamlingen, kan der stemmes ved fuldmagt.

Mellem punkterne 7 og 8 afholdes en pause, hvorunder medlemmerne kan få lejlighed til at
se de til bortlodningen indkøbte kunstværker.
I pausen sælges traditionen tro et lotteri med gode kunstgevinster.
Ved indgangen sælges kaffebonner til. kr. 50,-, hvis man ønsker kaffe/the og kage i pausen.

BESTYRELSEN ØSTFYNS KUNSTFORENING


2018
BORTLODNING AF INDKØBTE VÆRKER
FRA ÅRETS UDSTILLINGER i 2017

Alle medlemmer, der har betalt kontingent i 2017 kan deltage i bortlodningen.

De indkøbte værker kan ses på Østfyns Kunstforeningens hjemmeside, www.oestfynskunstforening.dk

1. Catherine Collart: Stentøj  Høne på citron
2. Catherine Collart: Stentøj  Oval krukke
3. Janne Jacobsen: Akrylmaleri
4. Aziz: Grafik
5. Leif Larsen: Stentøj  Kuglevase 
6. Leif Larsen: Stentøj  Foldevase
7. Jens Uffe Rasmussen: Litografi  Gade
8. Jens Uffe Rasmussen: Akrylmaleri
9. Marie-Noelle: Stentøj  Skulptur
10.P.O.Hansen: Pastelkridt  Fjeldvæg
11.P.O.Hansen: Pastelkridt  Fuglø 
12.Søren Hansen: Akrylmaleri  Sydfransk...
13.Søren Hansen: Akrylmaleri  Ja, men er det...
14.Erik Torup: Akvarel  Rom/antik
15.Erik Torup: Akvarel  Når jeg bliver gammel
16.Lisbeth Krag Olsen: Marmor  Skulptur
17.Poul Havgaard: Halssmykke af læder/sølv
18.Ulf Nielsen: Stentøj  Oval vase
19. Aziz:  Grafik
20.Peter Bork Johansen: Akrylmaleri  Ved Odense Fjord
21.Peter Bork Johansen: Paselkridt  Damsbo skov
22.Jens Uffe Rasmussen: Paselkridt  skov
23.Jens Ingvard Hansen: Patineret bronze  Skulptur


GEVINSTER – UDSTILLINGSVAGTER


1 skål af keramiker Ulf Nielsen
1 lille akrylbillede af Janne Jacobsen

1 Gevinst - Fremmøde
En overraskelse...

10 GEVINSTER – LOTTERI

1 skål af Catherine Collart m. skildpadde i bunden
1 lille vase af Catherine Collart
1 vævet viskestykke af Lizzi Larsen
1 akvarel m. Fuchsia af Erik Torup
1 bog om udsmykninger af Jens Uffe Rasmussen
1 høne af Catherine Collart
1 stk. digitalt abb. på kunstavisen
1 pk med 8 kort af Janne Jacobsen
1 bog om P.O.Hansen
1 figur Klumpfisk af Herdis Poulsen


www.oestfynskunstforening.dk