Østfyns Kunstforening
 

Bestyrelsen

Mail til Østfyns Kunstforening:
post@oestfynskunstforening.dk
 
Østfyns Kunstforenings bestyrelse i 2020:
 
Bente Tipsmark.
Formand
Mail: tipper@post1.dknet.dk
 
Annette Danbjørg
Næstformand
Annette.danbjorg@gmail.com
 
Bodil Christensen
Kasserer
Mail: post@oestfynskunstforening.dk
 
Wivi Meyer Jernsen
Bestyrelsesmedlem
Mail: wivimeyerjensen@gmail.com
 
Maj-Britt Bruun Madsen
Bestyrelsesmedlem
Mail: majbritt.b.madsen@outlook.dk
 
Leila Sørensen
Bestyrelsesmedlem
vagtkoordinator
Mail: morleila@hotmail.com
 
Iben Røll
Bestyrelsesmedlem
Mail: ibenroell@gmail.com
 
 
_____________________________
 
Søren Hansen
Suppleant
Mail: soren@hansensmalerier.dk
 
Erik Torup
Suppleant
Mail: erik.torup@mail.dk
 
_____________________________
Andre Funktioner.
_____________________________
 Maj-Britt Bruun Madsen
Hjemmesideredaktør
Mail: majbritt.b.madsen@outlook.dk
 
Søren Hansen
Fotografier