Østfyns Kunstforening
 

Begyndelsen

Østfyns Kunstforening blev stiftet ved en generalforsamling d. 30. januar 1966.

Foreningens formål fremgår af vedtægterne:


Medlemskontingentet blev fastsat til 20 kr. årligt for ordinære medlemmer. For unge under uddannelse kunne der tegnes et juniormedlemskab for 5 kr. årligt.

Vedrørende udstillinger hed det bl.a. : 

" Ved foranstaltninger af udstillinger skal bestyrelsen påse at alene kunstneriske hensyn tages.  Kunstnere og kunstneriske retninger, der er særligt betegnende for tiden, skal fortrinsvis præsenteres for medlemmerne."

Efter stiftelsen af foreningen udsendte Peder Rasmussen, der var kunstforeningen første formand, et brev til personer der havde vist interesse for sagen.  Heri hedder det bl.a: 

"Østfyns Kunstforening er nu en realitet , og vi tillader os herved at fremsende foreningens vedtægter til behageligt gennemsyn."

Med brevet udsendtes et giroindbetalingskort på 20 kr. til betaling af medlemskontingent for 1966, inden det afslutningsvis i brevet hedder:

 "Ved Deres indmeldelse, er De med til at støtte en god og værdifuld sag, som man har ventet på alt for længe.

p.b.v. Peder Rasmussen."