Østfyns Kunstforening
 

Historie

Østfyns Kunstforening har siden 1966 været en vigtig faktor og medspiller i Nyborgs kulturelle liv. Og det har været kendetegnede at man gennem alle årene- med skiftende bestyrelser- har formået at præsentere udstillinger af høj kvalitet for byens borgere.

Her på siderne kan man læse om nogle af de mest markante begivenheder. 
Mange af foreningens ældre medlemmer vil sikkert nikke genkendende til oplevelser de har haft. Og nogle vil måske savne omtale af andre udstillinger og begivenheder i Østfyns Kunstforening gennem årene, for det har selvfølgelig ikke været muligt at få plads til det hele.

Østfyns Kunstforening har til udarbejdelsen fået stillet et stort og omfattende materiale til rådighed af lokalhistorisk arkiv i Nyborg, og vi er meget taknemmelige for den velvillighed arkivet har vist i forhold til at udlåne det historiske materiale.

Læs historien om Østfyns Kunstforening ved hjælp af menuen til venstre. Bemærk at gennemgangen kun omfatter tiden frem til 2005. De seneste kapitler må man vente på lidt endnu.

Et årsprogram for Østfyns Kunstforening
som det så ud i 1987.