Østfyns Kunstforening
 

Generalforsamling 2018

Generalforsamling 2018.
 
Generalforsamling afholdes søndag d. 21. januar kl. 14 på Hotel Nyborg Strand.
 
 
 
GENERALFORSAMLING i
ØSTFYNS KUNSTFORENING
Søndag den 22. januar 2017 kl. 14.00
på Hotel Nyborg Strand

DAGSORDEN
i henhold til vedtægterne:

1. Valg af dirigent
2. Beretning om foreningens virke i 2016 v/formanden Bente Tipsmark
3. Beretning om regnskab for 2016 og budget for 2017 v/kassereren Bodil
Christensen
4. Valg af bestyrelse, suppleanter og revisorer:
Nuværende bestyrelse:
Formand: Bente Tipsmark (ikke på valg )
Næstformand: Jette Aagesen (ikke på valg )
Kasserer og sekretær: Bodil Christensen (på valg - modtager genvalg)
Øvrig bestyrelse Bente Caspersen (på valg - modtager genvalg)
: Bolette Grode (på valg - modtager genvalg )
Dagny Løvkvist (ikke på valg )
Leila Sørensen (ikke på valg )
Suppleanter: Søren Hansen ( på valg - modtager genvalg )
(nyvælges hvert år) Erik Thorup ( på valg - modtager genvalg )

Revisorer: Ib Kruse (på valg - modtager genvalg )
( Ny skal vælges )
Revisor suppleant: Gerd Nellemann (på valg - modtager genvalg )
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Indkomne forslag
7. Eventuelt.
8. Bortlodning af indkøbte kunstværker.

Gevinsterne bortloddes ved udtrækning blandt de tilstedeværende medlemmer eller medlemmer, der har afgivet fuldmagt i.h.t. vedtægternes § 11. Hvis et medlem bliver udtrukket men ikke er til stede overføres loddet til næste års udtrækning.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest
4 dage før afholdelse af generalforsamlingen.

Kun foreningens medlemmer har stemmeret ved generalforsamlingen.
Såfremt du måtte være forhindret i at deltage i generalforsamlingen, kan der stemmes ved
fuldmagt.

Mellem punkterne 7 og 8 afholdes en pause, hvorunder medlemmerne kan få lejlighed til at
se de til bortlodningen indkøbte kunstværker.
I pausen sælges traditionen tro et lotteri med gode kunstgevinster.
Ved indgangen sælges kaffebonner til. kr. 50,-, hvis man ønsker kaffe/the og kage i pausen.


BESTYRELSEN ØSTFYNS KUNSTFORENING

2017
BORTLODNING AF INDKØBTE VÆRKER
FRA ÅRETS UDSTILLINGER i 2016

Alle medlemmer, der har betalt kontingent i 2016 kan deltage i bortlodningen.

De indkøbte værker kan ses på Østfyns Kunstforeningens hjemmeside, www.oestfynskunstforening.dk

1. Øssur Mohr Akryl En lys morgen
2. Jørn Ladegaard Akryl (ingen titel)
3. Lars Calmar Bronze Is This It
4. Linda Horn Tusch på papir Green Girl
5. Jens Ingvard Hansen Bronze Balance
6. Sidsel Brix Akvarel Blå fugl
7. Sidsel Brix Akvarel Bennys Badekar
8. Jac Hansen Keramik Slangefanger
9. Jac Hansen Keramik Puk
10. Mikkel Yerst Glas 3 vaser
11. Mikkel Yerst Glas 1 stor skål + 3 små skåle
12. Lotte Hempel Akryl (ingen titel)
13. Lotte Hempel Akryl (ingen titel)
14. Lotte Hempel Akryl 2 stk (ingen titel)
15. Helle Kjærulf Akryl Wonderland 1
16. Helle Kjærulf Akryl Wonderland 2
17. Erwin Kuchta Tusch og pastel Citronspiseren
18. Erwin Kuchta Ætsning Badende kvinder
19. Erwin Kuchta Ætsning Gammelt hotel
20. Erwin Kuchta Pastelkridt Maleren fra Syd
21. Erwin Kuchta Blå Tusch Blå Mand


GEVINSTER – UDSTILLINGSVAGTER


1 skål af Jac Hansen (solnedgang)
1 glasvase fra glaspuster Mikkel Yerst

1 Gevinst - Fremmøde
1 bog med H C Andersens eventyr illustreret af Sidsel Brix

9 GEVINSTER – LOTTERI

1 kunstbog fra Fuglsang Kunstmuseum
1 vippevase af Mikkel Yerst
1 Glasskål af Mikkel Yerst
1 Kunstbog af Kristen Hildebrandt
1 glasnisse af Mikkel Yerst
4 kort udført af Sidsel Brix + en ramme
1 vippevase af Mikkel Yerst
1 stk abb. på Kunstavisen
1 maleri – foræring fra tidligere medlem


www.oestfynskunstforening.dk